Mouse ELECOM M-HT1URBK

Liên hệ

Mouse ELECOM M-HT1URBK

  • Độ phân giải: 500/1000/1500 dpi
  • Giao tiếp: USB
  • Dài dây: 1.5m
370x200 M Ht1urbk
Mouse ELECOM M-HT1URBK

Liên hệ