CASE ASUS ROG TRIX HELIOS GX601

Liên hệ

CASE ASUS ROG TRIX HELIOS GX601

Giao tiếp: Cổng I/O phía trước: 1 x USB 3.1 thế hệ thứ 2 (Type-C) | 4 x USB 3.1 thế hệ thứ 1 | 1 x Headphone | 1 x Microphone

Shopping 456 (3)
CASE ASUS ROG TRIX HELIOS GX601

Liên hệ