Chuột Newmen GX1-Pro

Liên hệ

Mouse Newmen GX1-Pro

  • Độ phân giải: Cảm biến quang học Avago A3090
  • Dài dây: 1.8m
370x200 Newmen Gx1 Pro 6
Chuột Newmen GX1-Pro

Liên hệ