CPU AMD Ryzen 3 3100

Liên hệ

Hãng sản xuất:

AMD

Ryzen 3 3100 3 426x320
CPU AMD Ryzen 3 3100

Liên hệ