Máy bộ GAMING 1 HDD

Liên hệ

  • Hệ điều hành: Free Dos
  • CPU: Intel Core i3 7350K 3.90 GHz, 3MB
  • RAM: DDR4 4GB/2400
  • Ổ đĩa cứng: 1TB-7200Rpm Sata 3
  • VGA: GV-N1030D4-2GL
  • Màn hình: Option
370x200 Casetnc Gaming 3
Máy bộ GAMING 1 HDD

Liên hệ