MICROLAB K310-1 jack

Liên hệ

tai nghe MICROLAB K310-1 jack

  • Giao tiếp: jack 3,5mm
  • Dài dây: 2m

 

370x200 Tai Nghe Microlab K310 3
MICROLAB K310-1 jack

Liên hệ