Nguồn Seasonic FOCUS FM-650 (SSR-650FM)

Liên hệ

Nguồn Seasonic FOCUS FM-650 (SSR-650FM)

  • Kết nối: MB 20+4pin * 1 / CPU 4+4pin * 1 / PCI-E * 4 / SATA * 6 / Molex 4pin * 3
  • Loại dây: Cáp dạng SEMI-MODULAR
  • sợi dẹt màu đen
  • Công suất: 650W
370x200 Ngun Seasonic Focus Fm 650 Ssr 650fm
Nguồn Seasonic FOCUS FM-650 (SSR-650FM)

Liên hệ

Category: Tag: