Ổ cứng SSD 1TB Lacie Portable

Liên hệ

Ổ cứng SSD 1TB Lacie Portable

  • Giao tiếp: USB Type C
  • Tốc độ: 540MB/s
370x200 Lacie 123 Portable
Ổ cứng SSD 1TB Lacie Portable

Liên hệ

Category: Tags: ,